Feedback, reviews, discounts at AliExpress

Discounts, feedback, reviews at AliExpress:
2600pcs/lot 130 Values 1/4W 0.25W 1% Metal Film Resistors Assorted Pack Kit Set Lot Resistors Assortment Kits Fixed resistor


Discount: -5%
| Items sold: 859 | Sold for: US $ 11,115
Eiechip Official Store (Store Age: 5 Years)
Product rate: 4.9
Store rate: 4.8
Seller rate: 4.8
Shipping rate: 4.7

Positive feedback by days:


Sales by countries:


Customer feedback with photos: 33
08 Mar 2019 02:55
Size:
Color: China Post Registered Air Mail
US:
Tôi đã nhận được đơn hàng này đúng như mô tả. Rất tuyệt vời, vận chuyển nhanh chóng, đóng gói rất cẩn thận, Tôi rất thích sản phẩm này, tôi sẽ mua hang cua các bạn khi có nhu cầu. Tuyệt vời
08 Mar 2019 02:55
Size:
Color: China Post Registered Air Mail
US:
Tôi đã nhận được đơn hàng này đúng như mô tả. Rất tuyệt vời, vận chuyển nhanh chóng, đóng gói rất cẩn thận, Tôi rất thích sản phẩm này, tôi sẽ mua hang cua các bạn khi có nhu cầu. Tuyệt vời
08 Mar 2019 02:55
Size:
Color: China Post Registered Air Mail
US:
Tôi đã nhận được đơn hàng này đúng như mô tả. Rất tuyệt vời, vận chuyển nhanh chóng, đóng gói rất cẩn thận, Tôi rất thích sản phẩm này, tôi sẽ mua hang cua các bạn khi có nhu cầu. Tuyệt vời
08 Mar 2019 02:55
Size:
Color: China Post Registered Air Mail
US:
Tôi đã nhận được đơn hàng này đúng như mô tả. Rất tuyệt vời, vận chuyển nhanh chóng, đóng gói rất cẩn thận, Tôi rất thích sản phẩm này, tôi sẽ mua hang cua các bạn khi có nhu cầu. Tuyệt vời
08 Mar 2019 02:55
Size:
Color: China Post Registered Air Mail
US:
Tôi đã nhận được đơn hàng này đúng như mô tả. Rất tuyệt vời, vận chuyển nhanh chóng, đóng gói rất cẩn thận, Tôi rất thích sản phẩm này, tôi sẽ mua hang cua các bạn khi có nhu cầu. Tuyệt vời
08 Mar 2019 02:55
Size:
Color: China Post Registered Air Mail
US:
Tôi đã nhận được đơn hàng này đúng như mô tả. Rất tuyệt vời, vận chuyển nhanh chóng, đóng gói rất cẩn thận, Tôi rất thích sản phẩm này, tôi sẽ mua hang cua các bạn khi có nhu cầu. Tuyệt vời
23 May 2019 08:35
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
UA:
я так чекав та дочекався...все відповідає кількості та опису, потім переміряю відпишусь чи відповідають номіналам чи ні.
23 May 2019 08:35
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
UA:
я так чекав та дочекався...все відповідає кількості та опису, потім переміряю відпишусь чи відповідають номіналам чи ні.
23 May 2019 08:35
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
UA:
я так чекав та дочекався...все відповідає кількості та опису, потім переміряю відпишусь чи відповідають номіналам чи ні.
23 May 2019 08:35
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
UA:
я так чекав та дочекався...все відповідає кількості та опису, потім переміряю відпишусь чи відповідають номіналам чи ні.
23 May 2019 08:35
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
UA:
я так чекав та дочекався...все відповідає кількості та опису, потім переміряю відпишусь чи відповідають номіналам чи ні.
23 May 2019 08:35
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
UA:
я так чекав та дочекався...все відповідає кількості та опису, потім переміряю відпишусь чи відповідають номіналам чи ні.
13 Apr 2019 01:29
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
UA:
Посылка повреждена, но все целое и на месте (я пересчитал) Доставка под дверь курьером. спасибо, рекомендую!
13 Apr 2019 01:29
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
UA:
Посылка повреждена, но все целое и на месте (я пересчитал) Доставка под дверь курьером. спасибо, рекомендую!
13 Apr 2019 01:29
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
UA:
Посылка повреждена, но все целое и на месте (я пересчитал) Доставка под дверь курьером. спасибо, рекомендую!
13 Apr 2019 01:29
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
UA:
Посылка повреждена, но все целое и на месте (я пересчитал) Доставка под дверь курьером. спасибо, рекомендую!
13 Apr 2019 01:29
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
UA:
Посылка повреждена, но все целое и на месте (я пересчитал) Доставка под дверь курьером. спасибо, рекомендую!
13 Apr 2019 01:29
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
UA:
Посылка повреждена, но все целое и на месте (я пересчитал) Доставка под дверь курьером. спасибо, рекомендую!
09 Jan 2019 04:34
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
RU:
Доставка быстрая, спасибо продавцу. Заказываю в этом магазине не в первый раз, всегда все на высшем уровне. 5+
09 Jan 2019 04:34
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
RU:
Доставка быстрая, спасибо продавцу. Заказываю в этом магазине не в первый раз, всегда все на высшем уровне. 5+
09 Jan 2019 04:34
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
RU:
Доставка быстрая, спасибо продавцу. Заказываю в этом магазине не в первый раз, всегда все на высшем уровне. 5+
09 Jan 2019 04:34
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
RU:
Доставка быстрая, спасибо продавцу. Заказываю в этом магазине не в первый раз, всегда все на высшем уровне. 5+
09 Jan 2019 04:34
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
RU:
Доставка быстрая, спасибо продавцу. Заказываю в этом магазине не в первый раз, всегда все на высшем уровне. 5+
09 Jan 2019 04:34
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
RU:
Доставка быстрая, спасибо продавцу. Заказываю в этом магазине не в первый раз, всегда все на высшем уровне. 5+
24 Dec 2018 10:43
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
ES:
muy bien todo en orden, y en condiciones, muy recomendable.
24 Dec 2018 10:43
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
ES:
muy bien todo en orden, y en condiciones, muy recomendable.
24 Dec 2018 10:43
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
ES:
muy bien todo en orden, y en condiciones, muy recomendable.
24 Dec 2018 10:43
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
ES:
muy bien todo en orden, y en condiciones, muy recomendable.
24 Dec 2018 10:43
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
ES:
muy bien todo en orden, y en condiciones, muy recomendable.
24 Dec 2018 10:43
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
ES:
muy bien todo en orden, y en condiciones, muy recomendable.
31 Mar 2019 05:23
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
UA:
Заказали 06.03.19 получили мист экспрессом в Одессе 31.03.19, все соответствует описанию, количество, и номинал соответствует, товар рабочий тесты на фото, продавцу спасибо))
31 Mar 2019 05:23
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
UA:
Заказали 06.03.19 получили мист экспрессом в Одессе 31.03.19, все соответствует описанию, количество, и номинал соответствует, товар рабочий тесты на фото, продавцу спасибо))
31 Mar 2019 05:23
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
UA:
Заказали 06.03.19 получили мист экспрессом в Одессе 31.03.19, все соответствует описанию, количество, и номинал соответствует, товар рабочий тесты на фото, продавцу спасибо))
31 Mar 2019 05:23
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
UA:
Заказали 06.03.19 получили мист экспрессом в Одессе 31.03.19, все соответствует описанию, количество, и номинал соответствует, товар рабочий тесты на фото, продавцу спасибо))
31 Mar 2019 05:23
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
UA:
Заказали 06.03.19 получили мист экспрессом в Одессе 31.03.19, все соответствует описанию, количество, и номинал соответствует, товар рабочий тесты на фото, продавцу спасибо))
31 Mar 2019 05:23
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
UA:
Заказали 06.03.19 получили мист экспрессом в Одессе 31.03.19, все соответствует описанию, количество, и номинал соответствует, товар рабочий тесты на фото, продавцу спасибо))
21 May 2019 04:27
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
RU:
Быстро, по количеству четко , 10 дней до Курска
21 May 2019 04:27
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
RU:
Быстро, по количеству четко , 10 дней до Курска
21 May 2019 04:27
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
RU:
Быстро, по количеству четко , 10 дней до Курска
21 May 2019 04:27
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
RU:
Быстро, по количеству четко , 10 дней до Курска
21 May 2019 04:27
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
RU:
Быстро, по количеству четко , 10 дней до Курска
21 May 2019 04:27
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
RU:
Быстро, по количеству четко , 10 дней до Курска
25 Dec 2018 09:53
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
RU:
Очень быстрая отправка и доставка, две недели до СПб, упаковано в пластмассовый бокс, надписи с номиналами отпечатаны крупно и четко, я доволен, рекомендую!
25 Dec 2018 09:53
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
RU:
Очень быстрая отправка и доставка, две недели до СПб, упаковано в пластмассовый бокс, надписи с номиналами отпечатаны крупно и четко, я доволен, рекомендую!
25 Dec 2018 09:53
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
RU:
Очень быстрая отправка и доставка, две недели до СПб, упаковано в пластмассовый бокс, надписи с номиналами отпечатаны крупно и четко, я доволен, рекомендую!
25 Dec 2018 09:53
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
RU:
Очень быстрая отправка и доставка, две недели до СПб, упаковано в пластмассовый бокс, надписи с номиналами отпечатаны крупно и четко, я доволен, рекомендую!
25 Dec 2018 09:53
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
RU:
Очень быстрая отправка и доставка, две недели до СПб, упаковано в пластмассовый бокс, надписи с номиналами отпечатаны крупно и четко, я доволен, рекомендую!
25 Dec 2018 09:53
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
RU:
Очень быстрая отправка и доставка, две недели до СПб, упаковано в пластмассовый бокс, надписи с номиналами отпечатаны крупно и четко, я доволен, рекомендую!
07 Feb 2019 09:30
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
RU:
прекрасный товар!Продавец супер!Буду заказывать ещё!
07 Feb 2019 09:30
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
RU:
прекрасный товар!Продавец супер!Буду заказывать ещё!
07 Feb 2019 09:30
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
RU:
прекрасный товар!Продавец супер!Буду заказывать ещё!
07 Feb 2019 09:30
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
RU:
прекрасный товар!Продавец супер!Буду заказывать ещё!
07 Feb 2019 09:30
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
RU:
прекрасный товар!Продавец супер!Буду заказывать ещё!
07 Feb 2019 09:30
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
RU:
прекрасный товар!Продавец супер!Буду заказывать ещё!
13 Mar 2019 12:49
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
UA:
Товар доставлен быстро, хорошо упакован, соответствует описанию. Товаром и продавцом доволен. Рекомендую.
13 Mar 2019 12:49
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
UA:
Товар доставлен быстро, хорошо упакован, соответствует описанию. Товаром и продавцом доволен. Рекомендую.
13 Mar 2019 12:49
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
UA:
Товар доставлен быстро, хорошо упакован, соответствует описанию. Товаром и продавцом доволен. Рекомендую.
13 Mar 2019 12:49
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
UA:
Товар доставлен быстро, хорошо упакован, соответствует описанию. Товаром и продавцом доволен. Рекомендую.
13 Mar 2019 12:49
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
UA:
Товар доставлен быстро, хорошо упакован, соответствует описанию. Товаром и продавцом доволен. Рекомендую.
13 Mar 2019 12:49
Size:
Color: AliExpress Standard Shipping
UA:
Товар доставлен быстро, хорошо упакован, соответствует описанию. Товаром и продавцом доволен. Рекомендую.
Buy at AliExpress